Svet-Stranek.cz
Osobní stránka

Fórum:Osobní stránka na adrese: diamondgirls.osobni-stranka.cz

Fórum

Dada - offline Naposledy tu bola - 24.9.2013
Mirka - Offline Naposledy tu bola - 5.10.2013
Ninka - offline - Naposledy tu bola - 29.8.2013
Diamonds Girls -offline Posledná návšeteva - 29.9.2013


Prosím dodružuj!!
Pravidlá fóra DG


1. Príspevky píšte prosím len slušne, bez urážok ostatných užívateľov i členov DG. Bez sprostých, vulgárnych, slov.

2. Je zakázané vkladanie akýchkoľvek odkazov mimo stránky DG .. Rovnako tak je zakázané ich používať v prezývkach / nickách. Výnimku tvoria členovia fanclubu. Tí môžu vkladať odkazy na svoj ​​blog o DG. (prípadne o jednotlivých členkách), alebo na svoju autorskú tvorbu na Youtube, nie však na cudzie blogy / stránky / videa na žiadosť iných užívateľov alebo na blogy a weby s inou tematikou.

3.Neptejte sa na kontakty (telefón, email, ICQ, apod) členiek skupiny, nemôžu vám ich dať.


4.Je zakázané sa vydávať za akúkoľvek inú osobu, než naozaj ste. Tiež je zakázané propagovať rôzne hnutia, ktoré sú v rozpore so zákonmi SR. Zakazuje sa propagovať inú tanečnú či spevácku skupinu, okrem DG.

5.Neopakujte vaše správy, fórum je potom neprehľadné a členom DG to značne znepríjemňuje chvíle na fóre - fórum sa seká, vo odkazoch sa ťažko orientujú, čo platí pre všetky. Svoje odkazy odosielajte len raz!
meno / nick
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161
otvoriť smajllíky
odoslať
8. augusta 2022 v 09:08
Assignmenthelpmart
Here I am sharing a wonderful platform for students in Australia , US and UK seeking for Assignmenthelpmart.com
This is Assignmenthelpmart.com , world's no1 Assignment help company since 2014. They cover almost all wide range of matlab subjects, here you go:

Assignment Help, C++ Programming Assignment Help, Python Assignment Help, Machine learning Assignment Help, Electrical Engineering Assignment Help, Mechanical Engineering Assignment Help.
3. augusta 2022 v 04:14
eddy
Köp ett körkort för alla EU-länder
Körkortsprov. Körkortsprov är alltid en mycket svår uppgift för de flesta. Detta beror på den spända karaktären av det teoretiska körkortsprovet och det praktiska körkortsprovet. Däremot kommer vi att förse dig med ett körkort utan att du behöver göra ett körkortsprov. På så sätt sparar vi mycket pengar och tid. För att gå i bilskola kostar mycket pengar och tid. Vi kan tillhandahålla körkort för personer som kan köra bil men inte har tid för prov. Vi tillhandahåller även personer som inte kan köra bil.
Vi kan hjälpa dig att klara både det praktiska och teoretiska dykcertifikatet inom några arbetsdagar och hjälpa dig att få ett riktigt och registrerat körkort att du inte behöver stressa upp dig med att skriva svåra tentor och lägga så mycket tid och pengar.

https://kopakorkortonline.com/ kop korkort
https://kopakorkortonline.com/kop-korkortsboken/ kop korkortsboken
https://kopakorkortonline.com/kopa-korkort-utomlan ds/ köpa körkort utomlands
3. augusta 2022 v 04:13
eddy
Compre uma carteira de motorista para todos os países da zona da UE
Teste de carteira de motorista. Teste de carteira de motorista é sempre uma tarefa muito difícil para a maioria das pessoas. Isso se deve à natureza tensa do teste teórico da carteira de motorista e do teste prático da carteira de motorista. No entanto, forneceremos uma carteira de motorista sem que você precise fazer um teste de carteira de motorista. Desta forma, economizamos muito dinheiro e tempo. Porque frequentar a escola de condução custa muito dinheiro e tempo. Podemos fornecer uma carteira de motorista para pessoas que podem dirigir, mas não têm tempo para um exame. Nós também fornecemos para pessoas que não podem dirigir.
Podemos ajudá-lo a passar na certificação de mergulho prático e teórico em poucos dias úteis e ajudá-lo a obter uma carteira de motorista real e registrada que você não precisa se estressar escrevendo exames difíceis e gastando tanto tempo e dinheiro.

https://cartadeconducaoportugal.com/ Comprar carta de conducao
https://cartadeconducaoportugal.com/carta-de-condu cao-b comprar carta de condução b
https://cartadeconducaoportugal.com/comprar-carta- de-conducao-em-portugal comprar carta de conducao em portugal
https://cartadeconducaoportugal.com/comprar-carta- de-conducao-em-portugal comprar carta de conducao em portugal
https://cartadeconducaoportugal.com/comprar-carta- de-conducao-legal comprar carta de conducao legal
3. augusta 2022 v 04:13
eddy
Acheter un permis de conduire pour tous les pays de la zone UE
Examen du permis de conduire. Le test du permis de conduire est toujours une tâche très difficile pour la plupart des gens. Cela est dû à la nature tendue de l'examen théorique du permis de conduire et de l'examen pratique du permis de conduire. Cependant, nous vous fournirons un permis de conduire sans que vous ayez à passer un examen de permis de conduire. De cette façon, nous économisons beaucoup d'argent et de temps. Parce que fréquenter une auto-école coûte beaucoup d'argent et de temps. Nous pouvons fournir un permis de conduire aux personnes qui savent conduire mais qui n'ont pas le temps de passer un examen. Nous accueillons également les personnes qui ne savent pas conduire.
Nous pouvons vous aider à passer une certification de plongée pratique et théorique en quelques jours ouvrables et vous aider à obtenir un vrai permis de conduire enregistré que vous n'avez pas à stresser pour passer des examens difficiles et dépenser autant de temps et d'argent.

https://permisdeconduire-enregistre.com
https://permisdeconduire-enregistre.com acheter son permis de conduire
https://permisdeconduire-enregistre.com acheter un permis de conduire francais enregistre en prefecture
3. augusta 2022 v 04:12
eddy
Kupte si řidičský průkaz pro všechny země zóny EU
Zkouška řidičského průkazu. Zkouška řidičského průkazu je pro většinu lidí vždy velmi obtížným úkolem. Je to dáno napjatým charakterem teoretické zkoušky řidičského průkazu a praktické zkoušky řidičského průkazu. Řidičský průkaz vám však poskytneme, aniž byste museli absolvovat zkoušku z řidičského průkazu. Tímto způsobem ušetříme spoustu peněz a času. Protože navštěvovat autoškolu stojí spoustu peněz a času. Lidem, kteří umí řídit, ale nemají čas na zkoušku, můžeme poskytnout řidičský průkaz. Zajišťujeme i lidi, kteří nemohou řídit.
Pomůžeme vám složit praktickou i teoretickou potápěčskou certifikaci během několika pracovních dní a pomůžeme vám získat skutečný a registrovaný řidičský průkaz, abyste se nemuseli stresovat psaním náročných zkoušek a trávili tolik času a peněz.


https://koupit-ridicskyprukaz.com koupit ridicsky prukaz
3. augusta 2022 v 04:11
eddy
Koop een rijbewijs voor alle landen van de EU-zone
Rijbewijs keuring. Rijbewijstest is altijd een zeer moeilijke taak voor de meeste mensen. Dit komt door het gespannen karakter van de theoretische rijbewijstoets en de praktijkrijbewijstoets. Wij bezorgen u echter wel een rijbewijs zonder dat u een rijbewijs hoeft af te leggen. Op deze manier besparen we veel geld en tijd. Want naar de rijschool gaan kost veel geld en tijd. Voor mensen die wel kunnen rijden maar geen tijd hebben voor een examen kunnen wij een rijbewijs verstrekken. We voorzien ook voor mensen die niet kunnen rijden.
We kunnen je helpen om binnen een paar werkdagen zowel het praktische als het theoretische duikbrevet te halen en je te helpen een echt en geregistreerd rijbewijs te behalen, zodat je jezelf niet hoeft te stressen met het schrijven van moeilijke examens en het besteden van zoveel tijd en geld.

https://rijbewijscbrkopen.com rijbewijs kopen belgie
https://rijbewijscbrkopen.com rijbewijs b kopen
https://rijbewijscbrkopen.com rijbewijs a
https://rijbewijscbrkopen.com rijbewijs kopen strafbaar
https://rijbewijscbrkopen.com geregistreerd rijbewijs kopen
https://rijbewijscbrkopen.com rijbewijs kopen betrouwbaar
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ... |   další > | na konec >>
návštěvníků stránky
celkem26 806
tento týden395
dnes13